JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Muutamat kukat ovat jo uudella auringonkukkapellolla puhjenneet kukkaan.

Muutamat kukat ovat jo uudella auringonkukkapellolla puhjenneet kukkaan.

Uutiset
Naantali
5.8.2022 15.58

Naantaliin perustettiin aurin­gon­kuk­ka­pelto

Naan­ta­liin on pe­rus­tet­tu au­rin­gon­kuk­ka­pel­to ilah­dut­ta­maan kau­pun­ki­lai­sia ja mat­kai­li­joi­ta. Ku­kin­taa odo­te­taan elo­kuun lop­pu­puo­lel­la. Au­rin­gon­kuk­ka­pel­to si­jait­see Ar­mon­laak­son­tien var­res­sa, en­nen Ruo­nan yh­dys­tien ris­teys­tä saa­ris­ton suun­nas­ta tul­ta­es­sa.

Muu­ta­mat ku­kat ovat jo uu­del­la au­rin­gon­kuk­ka­pel­lol­la puh­jen­neet kuk­kaan.

Apu­lais­kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Satu Lai­nio ker­too, et­tä uut­ta pel­toa pe­rus­ta­es­sa et­sit­tiin so­pi­vaa, ra­ken­ta­ma­ton­ta vi­he­ra­lu­et­ta sel­lai­sel­la si­jain­nil­la, jos­ta se oli­si mo­nen kä­vi­jän hel­pos­ti ha­vait­ta­vis­sa ja saa­vu­tet­ta­vis­sa.

– Au­rin­gon­kuk­ka­pel­to nä­kyy hy­vin tie­tä pit­kin liik­ku­es­sa, nyt odo­te­taan vain ku­kin­taa. Täl­lä sa­mal­la alu­eel­la on myös vuo­sia sit­ten si­jain­nut au­rin­gon­kuk­ka­pel­to, Lai­nio ker­too.

Au­rin­gon­kuk­ka­pel­lon pe­rus­ta­mi­nen on yk­si Naan­ta­lin ym­pä­ris­tö­oh­jel­man toi­men­pi­teis­tä. Au­rin­gon­ku­kil­la ha­lu­taan tuo­da kau­pun­ki­lai­sil­le ja mat­kai­li­joil­le iloa, mut­ta nii­den is­tut­ta­mi­nen vaa­lii myös luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Au­rin­gon­ku­kat tar­jo­a­vat per­ho­sil­le met­tä ja pö­lyt­tä­jil­le sii­te­pö­lyä ke­rät­tä­väk­si. Myös kir­vat ja muut tu­ho­lai­set py­sy­vät ku­ris­sa, sil­lä au­rin­gon­ku­kat hou­kut­te­le­vat nii­tä syö­viä pe­to­hyön­tei­siä. Tal­vel­la pys­tyyn jä­te­tyt ku­kat voi­vat tar­jo­ta ra­vin­toa lin­nuil­le.

Kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät myös ke­rää­mään au­rin­gon­kuk­kia omak­si ilok­seen, mut­ta ei ai­van vie­lä, sil­lä au­rin­gon­kuk­ka­pel­lon oli­si hyvä pääs­tä kun­nol­la kuk­ki­maan en­nen poi­min­taa.

En­nen Naan­ta­lin asun­to­mes­su­jen päät­ty­mis­tä 14.8. au­rin­gon­kuk­kia ei saa poi­mia.