JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vakka-Rasti suunnistaa juhlavuodelle Heli Jalavan johdolla.

Vakka-Rasti suunnistaa juhlavuodelle Heli Jalavan johdolla.

Veijo Viitanen

Urheilu
Uusikaupunki
2.12.2021 17.55

Heli Jalavan johdolla juhlavuoteen

Suun­nis­tus

Vei­jo Vii­ta­nen

Suun­nis­tuk­sen eri­kois­seu­ran Vak­ka-Ras­tin pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa vaa­li­ko­kouk­sen va­lin­nan mu­kaan Heli Ja­la­va. Yh­dis­tyk­sen tu­le­va 50-vuo­tis­juh­la­vuo­si kul­kee pää­o­sin työn eli suun­nis­ta­mi­sen mer­keis­sä.

Lä­hes 300-jä­se­ni­sen yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­luu li­säk­si yk­si­tois­ta muu­ta jä­sen­tä. Seu­ra toi­mii yk­si­tyis­koh­tais­ten suun­ni­tel­mien mu­kaan kuu­den ja­os­ton or­ga­ni­saa­ti­ol­la.

Hal­li­tuk­seen va­lit­tiin Jon­na Vo­ron­koff (nuo­ri­so), Riku Sal­mi­nen (kun­to­ras­tit), Timo Pent­ti­lä (kil­pai­lu), Pent­ti Kar­ru (kar­toi­tus), Maa­ria Ri­ta­sa­lo (ter­veys­lii­kun­ta) ja Vei­jo Vii­ta­nen (ta­lous) sekä Min­na Hyy­tiä, Pek­ka Leh­to­ruu­su, Päi­vi Miet­ti­nen, Mari Suo­mi-Aar­nio ja Veli-Mat­ti Vir­ta­nen.

Seu­ran toi­min­ta­suun­ni­tel­man pää­ta­voit­teet ovat las­ten ja nuor­ten suun­nis­tu­so­pe­tuk­ses­sa ja mo­ni­puo­li­ses­sa kun­to-ter­veys­lii­kun­nas­sa sekä kar­toi­tus­toi­min­nas­sa. Myös kil­pa­toi­min­taan osal­lis­tu­taan.

En­si vuon­na Vak­ka-Ras­tin juh­la­kil­pai­lui­na jär­jes­te­tään Var­si­nais-Suo­men ras­ti­päi­vät hei­nä­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Kah­den päi­vän ki­sat pi­de­tään Lo­ka­lah­den Mun­ti­las­sa ja sin­ne odo­tel­laan jopa 400 ta­so­kas­ta suun­nis­ta­jaa.

Va­Ran 50-vuo­tis­juh­lat on jä­se­nis­töl­le ja tal­koo­työn ak­tii­veil­le sekä muil­le yh­teis­työn ta­hoil­le tar­koi­tus pi­tää elo­kuus­sa.