JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ceviche tarkoittaa limetillä raakakypsytettävää kalaruokaa.

Ceviche tarkoittaa limetillä raakakypsytettävää kalaruokaa.

Pro Kala ry

Kulttuuri
7.7.2024 10.00

Siiasta syntyy herkku

Ka­lan ter­veys­hyö­ty­jä ovat muun mu­as­sa kal­sium, jodi, pro­tei­i­ni ja vi­ta­mii­nit, sa­noo Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen tut­ki­ja Riik­ka Ai­rak­si­nen, joka on tut­ki­nut ka­lan tur­val­lis­ta käyt­töä.

– Pla­ne­taa­ri­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta ka­lan käy­tön li­sää­mi­nen hyö­dyt­tää sekä yk­si­lön ter­veyt­tä et­tä ym­pä­ris­töä. Ka­lan syö­mi­nen pi­den­tää eli­ni­kää ja vä­hen­tää sai­rauk­sia ja li­säk­si ka­lal­la on pie­nem­pi hii­li­ja­lan­jäl­ki kuin li­hal­la, hän ki­teyt­tää Pro Kala ry:n tie­dot­tees­sa.

THL:n oh­jei­den mu­kaan ka­laa tu­lee syö­dä ra­vit­se­mus­suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti 2–3 ker­taa vii­kos­sa, ka­la­la­je­ja vaih­del­len. Ka­lan käy­tös­sä tu­lee ot­taa huo­mi­oon kan­to­jen kes­tä­vyys ja se, on­ko kala pyy­det­ty tai tuo­tet­tu vas­tuul­li­ses­ti. Uha­na­lai­set ja vaa­ran­tu­neet la­jit tu­lee jät­tää rau­haan.

– Jos pu­hu­taan ka­lan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta, niin ka­lan tuot­ta­mat kas­vi­huo­ne­pääs­töt ovat sel­ke­äs­ti pie­nem­piä kuin min­kään li­han tuo­tan­non, oli kyse sit­ten pu­nai­ses­ta li­has­ta tai sii­pi­kar­jan li­has­ta. Ym­pä­ris­tön kan­nal­ta par­hai­ta vaih­to­eh­to­ja Suo­mes­sa ovat ylei­ses­ti ot­ta­en si­sä­ve­sien luon­non­ka­lat, jo­ten nii­den käyt­töä tu­li­si li­sä­tä. Li­säk­si kas­va­tet­tu kala on yh­tä lail­la ter­veel­lis­tä ja sen osal­ta re­hu­te­hok­kuus pa­rem­pi kuin maan­pääl­lä kas­va­tet­ta­vil­la eläi­mil­lä, Ai­rak­si­nen ker­too.

Ai­rak­si­nen sa­noo, et­tä ka­lan ku­lu­tus­ta tu­li­si li­sä­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ko­ti­mai­sen ka­lan avul­la. Hän lis­taa, et­tä suo­ma­lais­ten lau­ta­sil­le voi­si huo­let­ta li­sä­tä muik­kua, ah­ven­ta, ku­haa, sär­keä ja lah­naa sekä ko­ti­mais­ta kas­va­tet­tua ka­laa, ku­ten kir­jo­loh­ta ja sii­kaa.

Sii­ka on mo­nen suo­sik­ki­ka­la, ja sii­tä syn­tyy mo­nen­lais­ta herk­kua. Klas­si­nen ce­vic­he on mai­nio ma­ku­pa­ri ko­ti­mais­ten uu­sien pe­ru­noi­den ka­ve­rik­si!

Sii­ka­ce­vic­he

1 iso sii­ka­fi­lee

2 li­meä

½ kurk­ku

½ pu­na­si­pu­li

1 ke­vät­si­pu­li

3 rkl hie­non­net­tua ko­ri­an­te­ria

2 rkl hie­non­net­tua til­liä

1 tl so­ke­ria

suo­laa

Pois­ta sii­ka­fi­lees­tä nah­ka ja ruo­dot. Kuu­ti­oi sii­ka rei­lun ko­koi­sik­si kuu­ti­oik­si, noin pari sent­tiä per sivu. Pu­ris­ta li­me­me­hu sii­ka­kuu­ti­oi­den pääl­le.

Huuh­te­le ja hal­kai­se kurk­ku, leik­kaa puo­li­kuun mal­li­sik­si vii­pa­leik­si, niin ohu­ek­si kuin saat.

Kuo­ri pu­na­si­pu­li, puo­li­ta, leik­kaa niin ohuik­si sii­vuik­si kuin mah­dol­lis­ta. Hie­non­na ke­vät­si­pu­li.

Se­koi­ta kaik­ki ai­nek­set kul­hos­sa se­kai­sin, li­sää maus­teet ja an­na maus­tua puo­li tun­tia. Tar­joi­le hy­vän lei­vän tai uu­sien pe­ru­noi­den kera.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely