JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Vehmaa
25.5.2023 15.03

Vehmaan kunnan tiedottaminen sähköistyy

Veh­maan kun­ta on jul­kais­sut en­sim­mäi­sen säh­köi­sen uu­tis­kir­jeen ko­kei­lu­luon­toi­ses­ti huh­ti­kuus­sa. Säh­köi­nen uu­tis­kir­je kor­va­si kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä ai­em­min nel­jä ker­taa vuo­des­sa ko­ti­o­soit­tei­siin pos­ti­te­tun pa­pe­ri­sen kun­ta­tie­dot­teen.

Seu­raa­va uu­tis­kir­je toi­mi­te­taan ti­laa­jil­le säh­kö­pos­tei­hin 8.6. juu­ri Hy­vää Veh­maal­la -ta­pah­tu­man al­la. Uu­tis­kir­jees­sä voi en­ti­seen ta­paan il­moit­taa yh­dis­tys­ten ja yri­tys­ten pal­ve­luis­ta. Ai­neis­to­jen vii­mei­nen jät­tö­päi­vä on 5.6., muut ai­neis­to-oh­jeet löy­ty­vät kun­nan In­ter­net-si­vuil­ta.

Uu­tis­kir­jees­tä saa tu­los­tet­tu­ja ver­si­o­ta kun­nan­ta­lol­ta sekä kir­jas­tos­ta. Pa­pe­ri­se­na uu­tis­kir­jet­tä toi­mi­te­taan ko­ti­hoi­don kaut­ta ikäih­mi­sil­le. Joi­tain lu­ku­kap­pa­lei­ta on myös tar­jol­la paik­ka­kun­nan yri­tyk­sis­sä, asi­oin­ti­pai­kois­sa ja käyn­ti­koh­teis­sa. Uu­tis­kir­jeen voi myös tu­los­taa it­sel­leen kun­nan net­ti­si­vuil­ta. Uu­tis­kir­jeen pa­pe­ri­ver­si­oi­ta voi nou­taa etu­kä­teen so­pien ja­et­ta­vak­si myös muu­al­la, esi­mer­kik­si ky­lä­ta­loil­la tai sau­noil­la.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely