JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset
26.5.2023 6.00

Ei pitäisi kampanjoida

Ylen jär­jes­tä­mä Mil­joo­na ros­ka­pus­sia -kam­pan­ja jat­kuu vie­lä ke­sä­kuun puo­lel­le. Mo­net julk­kik­set ovat an­ta­neet te­le­vi­si­os­sa mal­lia ros­kien ke­rää­mi­ses­tä. Idea on hie­no, mut­ta toi­saal­ta kyse on kam­pan­jas­ta, jol­lais­ta ei kai­ken jär­jen mu­kaan pi­täi­si tar­vi­ta. Huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­min hom­ma hoi­tui­si, jos jo­kai­nen huo­leh­ti­si omis­ta ros­kis­taan.

Jos kark­ki­pus­sin, pil­li­me­hu­pur­kin tai kal­ja­töl­kin jak­saa täy­si­näi­se­nä raa­ha­ta ul­koil­maan nau­tit­ta­vak­si, niin sel­vää luu­li­si ole­van, et­tä si­säl­lös­tä tyh­jen­ty­neet kuo­ret oli­si ke­vy­em­pi kus­ka­ta lä­hi­ros­kik­seen tai tas­kus­sa ko­tiin. Kum­mal­li­sen use­as­ti ote li­pe­ää ja ros­ka jää mui­den sii­vot­ta­vak­si.

Nii­tä tu­lee, kun joku heit­tää nii­tä. Näin to­te­si nou­si­ais­lai­sen Puo­len heh­taa­rin päi­vä­ko­din edus­ta­ja (V-SS 25.5.). Tuo­ta na­pa­kam­min ros­ka­on­gel­man syy­tä ei voi tii­vis­tää. To­sin sa­maan hen­gen­ve­toon pi­tää ky­syä, mik­si joku ros­kia heit­tää.

Lap­suu­den opit saat­ta­vat toi­si­naan kan­taa pi­dem­mäl­le­kin. Voi ol­la, et­tei Nou­si­ais­ten päi­vä­ko­ti­lap­sis­ta tule ros­ka­pus­si­kam­pan­jan jäl­keen luon­non sot­taa­jia. Nou­si­ai­sis­sa kam­pan­jaan on osal­lis­tu­nut myös per­he­päi­vä­hoi­to­ryh­miä.

Tu­run kau­pun­ki jär­jes­ti vii­me sun­nun­tai­na mie­len­kiin­toi­sen ko­kei­lun. Au­ra­jo­ki­ran­ta jä­tet­tiin sii­vo­a­mat­ta yh­den päi­vän ajak­si. Vaik­ka ran­ta oli Tu­run Sa­no­mien uu­ti­sen mu­kaan lau­an­tai-il­lan jäl­jil­tä jopa yl­lät­tä­vän siis­ti, niin toki tör­kyä ker­tyi. Kum­mal­lis­ta on se, et­tä jopa ros­kis­ten lä­het­ty­vil­lä jät­tei­tä pää­tyy lo­ju­maan maa­han sen si­jaan, et­tä käsi siir­täi­si ros­kat met­rin pää­hän juu­ri niil­le suun­ni­tel­tuun ja tar­koi­tet­tuun ke­räy­sas­ti­aan.

To­den­nä­köi­ses­ti on niin, et­tei­vät sii­vou­sa­lan työ­teh­tä­vät ole am­mat­tien lis­tauk­ses­sa te­rä­vim­mäs­sä kär­jes­sä. Kui­ten­kin voi vain ku­vi­tel­la, mil­lai­ses­sa lää­väs­sä eläi­sim­me, jos sii­vou­sa­lan am­mat­ti­lai­set oli­si­vat vaik­ka­pa vain vii­kon la­kos­sa. Ru­mas­sa kun­nos­sa jul­ki­set pai­kat oli­si­vat.

Sii­vot­ta­vaa ker­tyy myös il­man ih­mis­ten vä­lin­pi­tä­mä­tön­tä toi­min­taa. Mil­joo­nan ros­ka­pus­sin ta­voi­te ei pe­rus­pul­maa pois­ta.

Vesa Pent­ti­lä

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely