JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kulttuuri
Vehmaa
10.7.2024 13.10

Siiri Nordin ja Lasse Sirkko esiintyvät Vehmaalla

Har­ri Suo­ma­lai­nen

– Jot­ta vois kuun­nel­la sitä huo­le­ton­ta sä­vel­mää, joka kan­taa mu­ka­naan muis­to­ja, uu­sia ja van­ho­ja. Jot­ta sa­met­ti­nen nuot­ti sai­si ke­sän vä­hyy­den ja ly­hyy­den su­loi­ses­ti unoh­tu­maan, len­tä­kööt su­den­ko­ren­not.

Näin luon­neh­ti­vat Sii­ri Nor­din ja kont­ra­ba­sis­ti Las­se Sirk­ko Veh­maan kir­jas­ton piha-alu­eel­la per­jan­tai­na 12.7. kel­lo 18 al­ka­vaa ke­säil­lan ryt­mi­jazz-ta­pah­tu­maa. Sa­teel­la jaz­z­kon­sert­ti siir­re­tään kir­jas­ton si­sä­ti­loi­hin.

Muun mu­as­sa Bil­lie Ho­li­da­yn ja El­la Fitz­ge­ral­din van­hois­ta bii­seis­tä koos­tu­va esi­tys­ko­ko­nai­suus on osa Sii­rin ja Las­sen laa­jem­paa kier­tu­et­ta, joka on jo al­ka­nut Ete­lä-Suo­mes­sa.

Sii­ri Nor­din ei ole pel­käs­tään osaa­va muu­sik­ko, hä­nel­lä on ta­ka­naan mo­ni­puo­li­nen työ­u­ra eri am­mat­ti­a­loil­ta.

– Nyt vii­mek­si tein töi­tä Tei­jon te­la­kal­la. Alu­mii­ni­hit­saus­ta mi­gil­lä. Pi­din te­lak­ka­työs­tä pal­jon, ja työ­pai­kan hen­ki oli hyvä.

Täl­lä het­kel­lä Sii­ri Nor­din opis­ke­lee tek­ni­sen suun­nit­te­lun as­sis­ten­tin tut­kin­toa.

– Jot­ta mars­sit ja huu­to­kuo­rot het­kek­si lak­kai­si­vat pau­haa­mas­ta ja ti­lal­le sai­si sen tah­dik­kaan kont­ra­bas­son, joka mää­rää kan­keim­man­kin muu­mi­on ja herk­kä­kor­vai­sim­man­kin fa­kii­rin tans­si­lat­ti­al­le. Jot­ta voi­si ha­lu­tes­saan ren­tou­tua ys­tä­vien ja fil­har­mo­ni­koi­den seu­ras­sa, to­te­aa duo bi­og­ra­fi­as­saan.

Kon­sert­ti on mak­su­ton. Ti­lai­suu­den jär­jes­tää Veh­maan kult­tuu­ri­toi­mi.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely