JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
5.8.2022 15.21

Tuntemattomien luo tahdon­vas­tai­sesti

Ku­vi­tel­laan et­tä ai­kui­nen ih­mi­nen jou­tuu tah­don­vas­tai­ses­ti muut­ta­maan ih­mis­ten luo joi­ta hän ei tun­ne lain­kaan. Hä­nel­le mää­rä­tään sään­nöt mitä hän saa teh­dä ja mitä ei. Hä­nel­tä kat­kais­tai­siin kaik­ki yh­tey­det lä­hei­siin ih­mi­siin, hän ei sai­si pi­tää hei­hin edes pu­he­li­mit­se yh­teyt­tä.

Tämä ai­kui­nen ih­mi­nen ei tie­täi­si lain­kaan mik­si hä­net on vie­ty pois omas­ta ko­dis­taan ja lä­heis­ten luo­ta. Hän ei tun­ti­si täs­sä uu­des­sa pai­kas­sa yh­tään ih­mi­siä. Tä­män uu­den ko­din ovet saa­tet­tai­siin pi­tää koko ajan lu­kos­sa ja tämä ai­kui­nen ei pää­si­si ulos muul­loin kun muut ih­mi­set an­tai­si­vat sii­hen lu­van. Täl­lais­ta ta­pah­tuu sil­loin kun ai­kui­nen ih­mi­nen jou­tuu joko syys­tä tai syyt­tö­mäs­ti van­ki­laan.

Oi­ke­as­ti täl­lais­ta­kin ta­pah­tuu kun lap­si huos­taan ote­taan per­hees­tä, joko vää­rin pe­rus­tein tai pe­rus­tel­lus­ti. Joka ta­pauk­ses­sa lap­si eris­te­tään pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa lä­hei­sis­tään ja hä­net yri­te­tään kiin­nit­tää uu­teen per­hee­seen, täy­sin tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten jouk­koon. Mik­si täl­lai­seen toi­min­taan ei lain­kaan puu­tu­ta? Näi­den las­ten vie­raan­nut­ta­mi­nen lä­hei­sis­tään mak­saa yh­teis­kun­nal­le hei­dän mie­len­ter­vey­ten­sä me­ne­tyk­sen ja pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa hei­dän lä­heis­ten­sä työ­ky­vyn me­net­tä­mi­sen, ja kaik­ki tämä vain sen vuok­si et­tä yk­si­tyi­nen bis­nes voi jat­kaa toi­min­taan­sa.

Bir­git­ta Wulf